logoSuiteCRM Klantrelatie software


Houdt u uw klantgegevens nog steeds bij in een excelsheet of in een traditionele kaartenbak die voor iedere medewerker toegankelijk is.

In de AVG wetgeving worden strenge eisen gesteld over het verzamelen en bijhouden van persoonsgegevens. Wanneer u niet aan de eisen kunt voldoen met uw huidige systeem, wordt het tijd voor een systeem dat u helpt de regels te respecteren en tevens een flinke verbetering kan zijn in het gemak om de gegevens bij te houden en te presenteren. Niet voldoen aan de AVG eisen kan hoge boetes opleveren.

SuiteCRM is een bijzonder complete klantrelatie applicatie die alle klantgegevens, noodzakelijk voor uw bedrijfsvoering, op de juiste manier beschikbaar stalt aan u en uw medewerkers en op een veilige manier opslaat en daarbij de relaties tussen de verschillende gegevens rond de klant of partner op een geordende wijze presenteert op het moment dat u die nodig heeft.

https://www.youtube.com/watch?v=hxOlsEtbdm4

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Met de verantwoordingsplicht dwingt de AVG organisaties om goed na te denken over hoe zij persoonsgegevens beschermen. 

Gegevensbeveiliging met SuiteCRM.

Met SuiteCRM's ingebouwde beveiliging kunt u moeiteloos voldoen aan de nieuwe strenge privacy wetgeving van de EU en Nederland. U kunt eenvoudig per gebruiker of groepen gebruikers aangeven welke gegevens beschikbaar zijn en vertrouwelijke gegevens op een efficiënte manier afschermen. 
De verantwoordingsplicht houdt in dat u moet kunnen aantonen dat uw verwerkingen aan de regels van de AVG voldoen. SuiteCRM is een zeer gestructureerd en overzichtelijk systeem dat alle beveiligingen voor zijn rekening neemt. Bovendien is de beveiliging uitgerust met versleutelde wachtwoorden. In geval van controle van uw systeem op eventuele beveiligingslekken is op een eenvoudige aantoonbaar wie over welke gegevens van uw klanten of leveranciers mag beschikken.

De AVG-privacyrechten

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt. Hun bestaande privacyrechten worden uitgebreid en er gelden 2 nieuwe rechten. Bent u klaar voor verzoeken van personen die hun rechten willen uitoefenen?

Met SuiteCRM heeft u een applicatie die voldoet aan de eisen die worden gesteld volgens de nieuwe regelgeving.

Indien u interesse heeft, neem dan contact op met onze organisatie.
E-mail: info@kouwepolder.nl
Tel: 06-4602 4353